EyePlayground - Aktiviteter med ögonkontroll

Programmen är från medlemsområdet EyePlayground.
Programmen kan användas med en ögonstyrning.
Programmen körs i webbläsaren på en webbplats.
Man kan bli medlem på webbplatsen.
Man kan teckna en prenumeration.
Det heter EyePlayground.

Programmen är optimerade för personer som använder en dator med ögonstyrning.
Med detta kan människor göra sina första erfarenheter.
Med detta kan människor spela enkla spel.
Med detta kan människor skapa musik.
Med detta kan människor måla med datorn.


Kommunikation som stöds

METACOM-symboler © Annette Kitzinger, artighet.

Vissa personer kan inte tala med munnen.
Men de har något att säga!
Hjälp för dessa personer kallas AKK.

En hjälp är att vara en bra samtalspartner.
Ställ öppna frågor på ett lugnt sätt.
Ge mer tid att svara.
Ge svarsalternativ.

Kanske kort med text och symboler är en hjälp.
Kanske skyltar är en hjälp.
Kanske en talande dator är en hjälp.


Hjälp

METACOM-symboler © Annette Kitzinger, artighet.

Personer med funktionsnedsättning ska kunna delta.
Delaktighet innebär: att kunna delta och fatta beslut.
De kan fatta beslut om sina liv.
De kan själva bestämma om sina liv.
De kan leva som människor utan funktionshinder.

För detta behöver de hjälp.
De borde få hjälp.
Kanske kan andra människor hjälpa till.
Det är ett yrke.
Denna hjälp kallas: hjälp.


Lars Tiedemann

Foto Lars Tiedemann
Foto: Lars Tiedemann

Jag heter: Lars Tiedemann.
Jag arbetar med assisterad kommunikation.
Jag är en botande lärare.
Jag jobbar som assistent.
Jag utvecklar verktyg.

Jag arbetar självständigt.
Företaget heter: AssistUK.
Detta betyder: Assistans och AAC.


Ytor för att prata

METACOM-symboler © Annette Kitzinger, artighet.

Jag utvecklar gränssnitt för taldatorer.
Kanske är det en iPad.
Kanske är det en dator.
Folk kan prata med den.
Människor väljer bokstäver.
Människor väljer ord.
Människor väljer fraser.
Röstdatorn uttalar detta.


Kontakt och nyhetsbrev

En e-postikon.
METACOM-symboler © Annette Kitzinger, artighet.

Jag har mycket att göra.
Du kan inte besöka mig.
Du kan inte ringa mig.
Du kan skriva ett e-postmeddelande till mig.
Adressen är: info@assistuk.net.


METACOM-symboler © Annette Kitzinger, artighet.

Kanske finns det nya verktyg.
Kanske finns det nya målarprogram.
Då skriver jag ett mail.
Detta kallas: Nyhetsbrev.
Anmäl dig.


En kort video med grafik och foton av AssistUK Lars Tiedemann och kunder