FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Fn:s logg.
Logotyp Förenta nationerna

Tyskland har undertecknat ett fördrag.
I fördraget fastställs rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.
Fördraget är undertecknat av FN.
Det är engelska och betyder: United Nations.
Fördraget heter: UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
Tyskland måste följa fördraget.


En bild med kontrakt.
METACOM-symboler © Annette Kitzinger, artighet.

I kontraktet står det till exempel:
Personer med funktionsnedsättning bestämmer hur de ska bo.
Personer med funktionsnedsättning behöver inte bo i ett hem.
Personer med funktionsnedsättning bestämmer var de ska gå i skolan.
Personer med funktionsnedsättning behöver inte gå i en specialskola.
Personer med funktionsnedsättning bestämmer vad de ska göra på sin fritid.
Personer med funktionsnedsättning får den hjälp de behöver.
Det finns många fler rättigheter.

Lagen om federalt deltagande


En person i rullstol. Bakom det är en annan person. Ett kontrakt med ett styckemärke.
METACOM-symboler © Annette Kitzinger, artighet.

På grund av fördraget var Tyskland tvunget att ändra något.
Det finns en ny lag.
Den heter: Federal Participation Act.


En person med en sköld. Skylten lyder: Jag kräver
METACOM-symboler © Annette Kitzinger, artighet.

Personer med funktionshinder har rättigheter som en följd av detta.
De kan kräva det.
De har rätt till det.


Två händer håller två olika former. En annan hand väljer.
METACOM-symboler © Annette Kitzinger, artighet.

Personer med funktionshinder ska kunna delta.
De kan delta.
De kan fatta beslut om sina liv.
De kan fatta beslut om sina liv.
De ska kunna leva som personer utan funktionshinder.


En kvinna står bakom en man och hjälper till.
METACOM-symboler © Annette Kitzinger, artighet.

De behöver hjälp för det.
De borde få hjälp.
Kanske andra människor hjälper till.
Det är ett yrke.
Denna hjälp kallas assistans.


Hjälp

METACOM-symboler © Annette Kitzinger, artighet.

Vissa människor kan inte tala med munnen.
De kanske inte heller kan gå ensamma.
De kanske inte heller kan plocka upp något ensamma.
De kanske inte heller kan gå och handla ensamma.
De kanske inte heller kan tvätta sig ensamma.


En person grimaserar och håller en hand mot örat.
METACOM-symboler © Annette Kitzinger, artighet.

Kanske blir de ofta missförstådda.
Kanske är andra människor alldeles för snabba.
Kanske blir de inte hörda.
Kanske har de haft dåliga erfarenheter.
Kanske vågar de inte säga något.


En person hjälper till att hålla en annan persons hand.
METACOM-symboler © Annette Kitzinger, artighet.

Vissa människor kan inte tala med munnen.
Dessa människor behöver hjälp.
De har rätt till denna hjälp.
Hjälpen kallas assistans.


En superman eller en superwoman.
METACOM-symboler © Annette Kitzinger, artighet.

Assistenten måste känna människorna väl.
Assistenten måste veta mycket om människorna.
Assistenten måste ha mycket specialkunskap.
Assistenten måste veta mycket om AKK.
Assistenten måste kunna hantera känslor.
Assistenten måste kunna arbeta under press.
Assistenten måste ha mycket tid.
Då är det en bra assistent.
Då är det rätt hjälp.


Bord med människor som gör något. En annan person vill vara med.
METACOM-symboler © Annette Kitzinger, artighet.

Bra assistans är bra hjälp.
Personer med funktionshinder kan sedan säga något.
Personer med funktionshinder kan sedan göra något.
Personer med funktionshinder kan sedan prata med andra människor.
Personer med funktionshinder kan sedan bestämma själva.
Personer med funktionshinder kan sedan delta.
Personer med funktionshinder kan sedan bestämma själva.


En kvinna står bakom en man och hjälper till.
METACOM-symboler © Annette Kitzinger, artighet.

Personer med funktionshinder behöver hjälp.
Andra personer arbetar åt dem.
Detta kallas assistans.
Män kallas assistenter.
Kvinnor kallas assistenter.


En person sitter i fåtöljen i vardagsrummet.
METACOM-symboler © Annette Kitzinger, artighet.

De hjälper till med allt i livet.
Kanske med att leva.
Kanske med att prata.
Kanske med att arbeta.
Kanske med att tvätta.
Kanske med att handla.
Kanske med att ha fritid.


Ett mål med en pil.
METACOM-symboler © Annette Kitzinger, artighet.

Assistans hjälper människor att uppnå de mål de själva har satt upp.
Personer med funktionshinder uttrycker sina önskemål.
Assistans hjälper människor att uppnå dessa mål.


En person pekar på sig själv och på bordet. Självbestämmande.
METACOM-symboler © Annette Kitzinger, artighet.

De hjälper till med självbestämmande.
De hjälper till med deltagande.
Då kallas det hjälp.


Bistånd rådgivning

METACOM-symboler © Annette Kitzinger, artighet.

Assistans är nödvändig.
Assistans är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

METACOM-symboler © Annette Kitzinger, artighet.

Det finns olika åsikter.
Betalare kan tänka annorlunda än personer med funktionsnedsättning.
Anhöriga kan tänka annorlunda än personer med funktionsnedsättning.
Tjänsteleverantörer kan tänka annorlunda än personer med funktionsnedsättning.
Assistenter kan tänka annorlunda än personer med funktionsnedsättning.

METACOM-symboler © Annette Kitzinger, artighet.

Det är viktigt att få rådgivning.
Rådgivningen måste vara oberoende.

METACOM-symboler © Annette Kitzinger, artighet.

Kanske kan någon inte tala med munnen.
Rådgivare behöver känna till AKK.
Dessa personer har särskilda behov.
Rådgivare behöver känna till de särskilda behoven.
Dessa personer behöver kvalificerade och utbildade assistenter.
Rådgivare behöver planera för detta.
Rådgivare behöver kunna kommunicera detta till andra personer.

Det är viktigt att få rådgivning.
En rådgivare är Mr Mandl.
Han har erfarenhet av AAC.
Han har erfarenhet av assistans.
Det är bra att få rådgivning.