BM Engelli Hakları Sözleşmesi

Birleşmiş Milletler Günlüğü.
Birleşmiş Milletler logosu

Almanya bir antlaşma imzaladı.
Antlaşma engelli insanların haklarını belirtiyor.
Antlaşma BM ile.
Bu İngilizce ve anlamı: United Nations.
Antlaşmanın adı: UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
Almanya antlaşmaya uymak zorunda.


Sözleşmeli bir resim.
METACOM Sembolleri © Annette Kitzinger, nazik izinle.

Sözleşme örneğin şunları söylüyor:
Engelli insanlar nasıl yaşayacaklarına kendileri karar verir.
Engelli insanlar bir evde yaşamak zorunda değildir.
Engelli insanlar nerede okula gideceklerine kendileri karar verir.
Engelli insanlar özel bir okula gitmek zorunda değildir.
Engelli insanlar boş zamanlarında ne yapacaklarına kendileri karar verir.
Engelli insanlar ihtiyaç duydukları yardımı alır.
Daha birçok hak var.

Federal Katılım Yasası


Tekerlekli sandalyede bir kişi. Arkasında başka bir kişi. Paragraf işaretli bir sözleşme.
METACOM Sembolleri © Annette Kitzinger, nazik izinle.

Anlaşma nedeniyle Almanya bir şeyleri değiştirmek zorunda kaldı.
Yeni bir yasa var.
Adı: Federal Katılım Yasası.


Elinde tabela olan bir kişi. İşaret diyor ki: Talep ediyorum
METACOM Sembolleri © Annette Kitzinger, nazik izinle.

Sonuç olarak engelli insanların hakları vardır.
Bunu talep edebilirler.
Buna hakları vardır.


İki el iki farklı şekli tutar. Diğer el seçer.
METACOM Sembolleri © Annette Kitzinger, nazik izinle.

Engelli insanlar katılabilmelidir.
Katılabilirler.
Yaşamları hakkında karar verebilirler.
Yaşamları hakkında karar verebilirler.
Engelli olmayan insanlar gibi yaşayabilmelidirler.


Bir kadın bir erkeğin arkasında durur ve yardım eder.
METACOM Sembolleri © Annette Kitzinger, nazik izinle.

Bunun için yardıma ihtiyaçları var.
Yardım almalılar.
Belki başkaları yardım eder.
Bu bir meslektir.
Bu yardıma: asistanlık denir.


Yardım

METACOM Sembolleri © Annette Kitzinger, nazik izinle.

Bazı insanlar ağızlarıyla konuşamazlar.
Belki yalnız da yürüyemezler.
Belki yalnız da bir şey alamazlar.
Belki yalnız da alışverişe gidemezler.
Belki yalnız da yıkanamazlar.


Bir kişi yüzünü buruşturuyor ve elini kulağına götürüyor.
METACOM Sembolleri © Annette Kitzinger, nazik izinle.

Belki sık sık yanlış anlaşılıyorlar.
Belki diğer insanlar çok hızlı davranıyor.
Belki sesleri duyulmuyor.
Belki kötü deneyimler yaşamışlar.
Belki bir şey söylemeye cesaret edemiyorlar.


Bir kişi yardımsever bir şekilde başka bir kişinin elini tutar.
METACOM Sembolleri © Annette Kitzinger, nazik izinle.

Bazı insanlar ağızlarıyla konuşamazlar.
Bu insanların yardıma ihtiyacı vardır.
Bu yardıma hakları vardır.
Bu yardıma: yardım denir.


Bir süpermen ya da süper kadın.
METACOM Sembolleri © Annette Kitzinger, nazik izinle.

Asistan insanları iyi tanımalıdır.
Asistan insanlar hakkında çok şey bilmelidir.
Asistan çok fazla uzmanlık bilgisine sahip olmalıdır.
Asistan AAC hakkında çok şey bilmelidir.
Asistan duygularla başa çıkabilmelidir.
Asistan baskı altında çalışabilmelidir.
Asistanın çok zamanı olmalıdır.
O zaman iyi bir asistandır.
O zaman doğru yardımdır.


Bir şeyler yapan insanlarla dolu bir masa. Başka biri de katılmak istiyor.
METACOM Sembolleri © Annette Kitzinger, nazik izinle.

İyi yardım iyi yardımdır.
Engelli insanlar bir şeyler söyleyebilirler.
Engelli insanlar bir şeyler yapabilirler.
Engelli insanlar diğer insanlarla konuşabilirler.
Engelli insanlar kendileri karar verebilirler.
Engelli insanlar katılabilirler.
Engelli insanlar kendileri karar verebilirler.


Bir kadın bir erkeğin arkasında durur ve yardım eder.
METACOM Sembolleri © Annette Kitzinger, nazik izinle.

Engelli insanların yardıma ihtiyacı vardır.
Diğer insanlar onlar için çalışır.
Buna asistanlık denir.
Erkeklere asistan denir.
Kadınlara asistan denir.


Bir kişi oturma odasında bir koltukta oturuyor.
METACOM Sembolleri © Annette Kitzinger, nazik izinle.

Hayatta her şeye yardımcı olurlar.
Belki yaşamaya.
Belki konuşmaya.
Belki çalışmaya.
Belki yıkanmaya.
Belki alışverişe.
Belki boş zamanlara.


Oklu bir hedef.
METACOM Sembolleri © Annette Kitzinger, nazik izinle.

Yardım, insanların kendi belirledikleri hedeflere ulaşmalarına yardımcı olur.
Engelli insanlar isteklerini ifade ederler.
Yardım, insanların bu hedeflere ulaşmalarına yardımcı olur.


Bir kişi kendisini ve masayı işaret eder. Kendi kaderini tayin etme.
METACOM Sembolleri © Annette Kitzinger, nazik izinle.

Kendi kaderini tayin etme konusunda yardımcı olurlar.
Katılım konusunda yardımcı olurlar.
O zaman buna yardım denir.


Yardım tavsiyesi

METACOM Sembolleri © Annette Kitzinger, nazik izinle.

Yardım gereklidir.
Engelli kişiler için yardım mevcuttur.

METACOM Sembolleri © Annette Kitzinger, nazik izinle.

Farklı görüşler vardır.
Ödeme yapanlar engelli bireylerden farklı düşünebilir.
Akrabalar engelli bireylerden farklı düşünebilir.
Hizmet sağlayıcılar engelli bireylerden farklı düşünebilir.
Asistanlar engelli bireylerden farklı düşünebilir.

METACOM Sembolleri © Annette Kitzinger, nazik izinle.

Danışmanlık almak önemlidir.
Danışmanlık bağımsız olmalıdır.

METACOM Sembolleri © Annette Kitzinger, nazik izinle.

Belki birisi ağzıyla konuşamıyor olabilir.
Danışmanların AAC hakkında bilgi sahibi olması gerekir.
Bu kişilerin özel ihtiyaçları vardır.
Danışmanların özel ihtiyaçları hakkında bilgi sahibi olması gerekir.
Bu kişilerin nitelikli ve eğitimli yardımcılara ihtiyacı vardır.
Danışmanların bunun için plan yapması gerekir.
Danışmanların bunu diğer insanlara iletebilmesi gerekir.

Danışmanlık almak önemlidir.
Danışmanlardan biri Bay Mandl'dır.
AAC konusunda deneyimi vardır.
Yardım konusunda deneyimi vardır.
Danışmanlık almak iyidir.